Aýratynlykly önüm

Energetika banklarynyň hünärmeni hökmünde FONENG elektrik banklaryny bütin dünýäde satýar.

 

Bilen50000mAhkuwwaty &Yşyk-diodly indikatorýagtylyk, P50 Power Bank syýahatçylar üçin ajaýyp önümdir.

  • P50

Has köp önüm

Näme üçin bizi saýlamaly?

FONENG takmynan 10 ýyl bäri ykjam enjamlar we sarp ediş elektronikasy pudagynda işleýär.Biziň görşümiz we wezipämiz dünýäni ýokary hilli we innowasiýa önümleri bilen üpjün etmek.FONENG Kategoriýalar elektrik banklary, TWS gulakhalkalar, bluetooth gürleýjileri, USB zarýad berijiler, USB kabelleri, awtoulag zarýad berijileri, awtoulag telefonlary we ş.m.

 

300-den gowrak işgärimiz bar.Baş edaramyz Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.Şeýle hem Guanç Guangzhououda ofis we sergi otagy bar.Aýlyk kuwwaty 550 000 birlik bolan Dongguandaky zawodymyz import edijilere, distribýutorlara we lomaý satyjylara wagtynda iberilýär.