Täze üpjün ediji gözleýärsiňizmi?

Ykdysadyýet çökgünlige başlanda
Size şuňa meňzeş marka gerek

 

1. Pes bahalary hödürlemek
2. Dürli kategoriýalara eýe bolmak
3. Qualityokary hilli önümler bilen üpjün etmek

  • FONENG-

Täze önümler

Näme üçin bizi saýlamaly?

FONENG ykjam enjamlar pudagynda öňdebaryjy marka.2012-nji ýylda döredilen günümizden başlap, müşderilerimize iň ösen we ygtybarly zarýad beriş we ses çözgütleri bilen üpjün etmegi ýüregimize düwdük.

 

FONENG-de, ýokary hilli ykjam esbaplary dizaýn etmek, ösdürmek we öndürmek üçin ýadawsyz işleýän 200 ýokary hünärli we yhlasly hünärmenler toparymyz bar.

 

Elektrik banklary, zarýad berijiler, kabeller, nauşnikler we gürleýjiler ýaly köp sanly önüm öndürmekde ýöriteleşýäris.

 

Sagdyn nyrh strategiýamyz, lomaý satyjylar, paýlaýjylar we import edijiler ýaly müşderilerimize gowy girdeji gazanmak mümkinçiligini berýär.

 

Biziň görşümiz we wezipämiz dünýäni ýokary hilli ykjam enjamlar bilen üpjün etmek.