Chwilio am gyflenwr newydd?

Pan Aeth yr Economi Ar Drywydd Dirwasgiad
Mae Angen Brand Fel Hwn Chi

 

1. Cynnyg Prisiau Is
2. Cael Gategorïau Amrywiol
3. Darparu Cynhyrchion Ansawdd Uchel

  • FONENG

Cynhyrchion Newydd

Pam Dewiswch Ni

Mae FONENG yn frand blaenllaw yn y diwydiant ategolion symudol.Ers ein sefydlu yn 2012, rydym wedi parhau i fod yn ymrwymedig i ddarparu'r atebion codi tâl a sain mwyaf datblygedig a dibynadwy i'n cwsmeriaid.

 

Yn FONENG, mae gennym dîm o 200 o weithwyr proffesiynol medrus ac ymroddedig iawn sy'n gweithio'n ddiflino i ddylunio, datblygu a chynhyrchu ategolion symudol o ansawdd uchel.

 

Rydym yn arbenigo mewn cynhyrchu ystod eang o gynhyrchion, gan gynnwys banciau pŵer, chargers, ceblau, clustffonau a seinyddion.

 

Mae ein strategaeth brisio iach yn rhoi cyfle i'n cleientiaid, gan gynnwys cyfanwerthwyr, dosbarthwyr a mewnforwyr, wneud elw da.

 

Ein gweledigaeth a'n cenhadaeth yw darparu ategolion symudol o ansawdd uchel i'r byd.