បង្ហាញផលិតផល

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានបុគ្គលិកជាង 300 នាក់និងមានសមត្ថភាពក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍដោយឯករាជ្យផលិតផលនេះ។
  • ផលិតផល
  • ផលិតផល

ផលិតផលច្រើនទៀត

ហេតុអ្វីបានជាជ្រើសយើង

បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរបស់យើងជាង 300 នាក់ដែលមានសមត្ថភាពប្រចាំខែចំនួន 550.000 គ្រឿងដែលទាំងអស់នេះត្រូវបានផលិតឡើងទៅតាមស្តង់ដាជាច្រើនរួមទាំងការស RoHS,: FCC UN38.3 និងឯកសារ MSDS ។ ទស្សនវិជ្ជាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺមានគុណភាពដំបូងអតិថិជនជាលើកដំបូង។

យើងប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាអាជីវកម្មនៃ "ការបង្កើតថ្មីបូរណភាពដែលមានមូលដ្ឋាន" ដោយផ្តល់នូវអ្នកប្រើប្រាស់ជាសកលជាមួយបរិស្ថានដែលងាយស្រួល, មានសុវត្ថិភាពនិងអាចជឿទុកចិត្តផលិតផលគ្រឿងកុំព្យូទ័រឌីជីថលចល័តដែលធ្វើឱ្យផលិតផលគ្នាកាន់តែសមស្របសម្រាប់ជីវិត។

ព័ត៍មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

How to choose a car charger?

Nowadays, cars have entered our lives. The appearance of cars facilitated our lives greatly. So, do you know how to choose a car charger? The car charger has overload protection, short circuit protection, high voltage input protection and high temperature protection, so when choosing, you should ...

PD Car Charger

Nowadays, the power of smart phones is getting bigger and bigger, and the fast charging technology is upgraded constantly in response to the market demand. The PD car charger save users’ charging time greatly. The users can charge and use it in the car. Charging is more stable and faster. T...

USB ដែលសាកថ្ម

The USB charger mainly connects the mobile phone to the USB port of the computer, and the USB port provides power, which is full of creativity. The structure of USB charger is very simple. There is no large transformer, the style is the same as the data cable, and it is much lighter than the orig...

  • អ្នកផ្គត់ផ្គង់ចិនប្លាស្ទិចដែលមានគុណភាពខ្ពស់ធ្លាក់ចុះ